Koulutus

Aktuaalin koulutusiltapäivät syksyllä 2017

12.6.2017

Dialogisia koulutuksia ammatistaan innostuneille ihmisille

Inspiroituminen, dialogi, merkityksellisyys ja tavoitteellisuus ovat olennaisella tavalla tärkeitä ammatillisessa kasvussa. Ne ovat elävästi läsnä Aktuaalin koulutuksissa.
Koulutusten teemoja lähestytään sekä mielenkiintoisin asiantuntijaluennoin että työskennellen dialogissa ymmärrystä ja toimivia työtapoja etsien.

“Miten tämä tieto liittyy työhöni ja miten sen tulisi siihen vaikuttaa?” on kysymys, jonka äärelle jokaisen asiantuntijaluennon päätteeksi pysähdytään.

Koulutusiltapäivät on tarkoitettu ihmisten hyvinvoinnin edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalalla.

SOSIAALISTEN TILANTEIDEN PELKO

2.10. maanantai klo 13 – 16.00 – Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki

Luennoitsija – Joonas Koskinen, valmistuu Viestintätieteen maisteriksi syksyllä 2017. Hän on perehtynyt aiheeseen jo kymmenen vuoden ajan, tutustuen sekä teoreettisiin selitysmalleihin, että erilaisiin hoitomuotoihin.

Sosiaalisella ahdistuksella tarkoitetaan jatkuvaa pelkoa sellaisia tilanteita kohtaan, joihin liittyy sosiaalista vuorovaikutusta, sosiaalista suoriutumista vaativaa toimintaa tai mahdollisuus joutua toisten tarkkailun kohteeksi. Sosiaalisten tilanteiden pelko (sosiaalinen fobia) määritellään mielenterveyden häiriöksi, jossa sosiaalinen ahdistus rajoittaa merkittävästi henkilön elämää.

Lähes jokaisella on kokemusta sosiaalisesta jännittämisestä ja ujoudesta. Sosiaalinen ahdistus on pohjimmiltaan samaa ilmiötä, mutta sen voimakkuus vaikuttaa merkittävästi henkilön elämään.
Lisätieto ja ilmoittautuminen

OSTRAKISMIN VAIETTU VOIMA – miksi sosiaalinen kipu saa taistelemaan tai katoamaan?

9.10. maanantai klo 13 – 16.00 – Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki

Luennoitsija – Niina Junttila, kasvatuspsykologian apulaisprofessori, Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitos ja Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

“Se, ettei kukaan huomaa, satuttaa. Neurotieteellisten tutkimusten mukaan sosiaalinen kipu – yksinäisyys, osattomuus, ulkopuolisuus – näkyy aivoissa samoilla alueilla kuin fyysinen kipu ja sairastuttaa sekä psyykkisesti että fyysisesti.
Ostrakismi on tahallista tai tahatonta, sosiaalista kipua tuottavaa väkivaltaa. Siihen ei tarvita sanoja tai tekoja, riittää kun jättää toisen huomaamatta. Tutkimuksessamme 12-vuotias poika kuvasi tätä tunnettaan sanoilla: -`Jos sais valita, niin mieluummin ottaisin, et joku vaikka hakkais mua, mut silti mulla olis joku kaveri, kun tän, ettei kukaan edes huomaa mua.´”. – Niina Junttila
Lisätieto ja ilmoittautuminen

SURUTYÖSTÄ SELVIYTYMISEEN – Voisiko surun ymmärtää toisin?

16.10. maanantai klo 13 – 16.00 – Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki

Luennoitsija – Mari Pulkkinen, suomalaisesta surusta väitellyt filosofian tohtori, www.jalkijaa.fi

Mari Pulkkinen avaa meille ihmisten menetyskokemuksia sekä sitä, mistä ne rakentuvat? Lähestymme myös kriittisin pohtivin askelin surukäsityksemme historiaa sekä sitä, minkälaiseen maisemaan se on meitä saatellut. Mitä meidän tulisi ajatella surusta, surevasta ihmisestä ja hänen kohtaamisestaan? Mitä on se hyvä, jota tulisi tukea surun hetkellä?
Lisätieto ja ilmoittautuminen

EMPATIA – vaihtoehto egoismin ja kilpailun yhteiskunnalle

23.10. maanantai klo 13 – 16.00 – Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki

Luennoitsija – Sami Keto, vapaa tutkija, kirjoittanut Empatia – Myötäelämisen tiede -tietokirjan (2017) yhdessä filosofi Elisa Aaltolan kanssa

Länsimaisessa kulttuurissa korostuu kertomus, jonka mukaan elämää ohjaa atomististen yksilöiden oman edun tavoittelu ja keskinäinen kilpailu. Tällaisen kertomuksen ohjaama yhteiskunta saattaa kyllä tuottaa talouskasvua ja teknologisia innovaatioita. Mutta sen hintana voi olla sosiaalisen koheesion heikkeminen, yhteenkuuluvuuden kokemuksen rajoittuminen, omanarvontunteen ja merkityksellisyyden väheneminen, ihmissuhteiden supistuminen hyödyn välineiksi tai vaikkapa se, että hyvän tahdon kokemisesta muita kohtaan tulee yhä vaikeampaa.

Toisenlainen elämän kertomus – sellainen, jossa korostuu yhteistyö ja empatia – on kuitenkin myös mahdollinen ja perustuu tosiasioihin. Tällä luennolla perehdymme siihen, miten tieteen uudet havainnot kyseenalaistavat itsekkyyden ja kilpailun kertomusta, ja miten voimme lähteä tavoittelemaan hyvää elämää nostamalla empatiakykymme yhteiskunnalliseksi voimaksi.
Lisätieto ja ilmoittautuminen

MITÄ ON HYVÄ ELÄMÄ?

30.10. maanantai klo 13 – 16.00 – Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki

Luennoitsija – Frank Martela, tutkijatohtori, myötätuntoa tutkiva CoPassion-tutkimushanke, Helsingin yliopisto, tietokirjailija ja yritysvalmentaja, Filosofian Akatemia Oy

Mitä on hyvä elämä? Aihetta syvällisesti tutkinut Frank Martela käy läpi hyvän elämän keskeisiä elementtejä. Mitä lopulta tarkoitamme kun puhumme onnellisuudesta, elämän merkityksellisyydestä tai itsensä toteuttamisesta? Ja miten näkemyksemme näistä on radikaalistikin muuttunut historian saatossa? Näihin kysymyksiin saadaan helposti lähestyttävät vastaukset ja lopuksi paljastuu mikä on elämän tarkoitus.
Lisätieto ja ilmoittautuminen