Blogi

Esteettisyys ohjauksessa ja kumppanuussuhteessa

8.4.2019

Lue blogi tästä – ”Esteettisyys ohjauksessa ja kumppanuussuhteessa

Juha Kilpiän 28.3.2019 kirjoittama blogi Parisuhdekeskus Katajalle.

Parisuhdekeskus Kataja on maamme ainoa vahvistavaan parisuhdetyöhön keskittynyt poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö ja sillä on takanaan jo yli 20 vuoden historia.

”Esteettisyys kytkeytyy kokemus – ja aistimaailmamme syvempiin virtoihin. Se mahdollistaa pinnan alle menemisen, sukeltamisen vesiin, joista emme muuten ehkä saisi tuntua. Ollessamme kytköksissä omaan esteettiseen puoleemme, on läsnä aina oma usein sanoittamaton käsityksemme klassisista hyveistä, kauneudesta, hyvyydestä ja totuudesta. Esteettisyys voi olla hoitavaa, kuntouttavaa ja voimauttavaa jos ohjaaja osaa liittää sen osaksi ohjauksen tapaansa.”

Innoituksen tähän kirjoitukseen sain tuon blogin alun auringon laskun kokemuksesta ja siitä heränneestä metaforisesta sillasta sen hetken ja ryhmässä koettujen satojen hienosävyisesti saman kaltaisten hetkien välille. Kuinka merkityksellistä on ollut, että ohjaajana olen joskus osannut antaa tilaa esteettisyyden läsnäololle. Kuinka esteettisyyden kokemuksen sanojen taakse hiipivä voima tuo tilanteisiin uusia mahdollisuuksia sekä nähdä, kokea että sanoittaa asioita. Ja kuinka esteettisyyden kokemuksellisen abstraktiuden sanoittaminen voi auttaa sanoittamaan jotain sellaista, johon ei ehkä olisi koskaan päästy muutoin.

Ehkä jollain tapaa kapinoin sitä vastaan, ettei ryhmän ohjaamisesta tulisi liiaksi toistuviin rakenteisiin nojaavaa suoritusta, jossa ryhmällä on tunnistettava kaari, tunnistettavat vaiheet ja ohjaaminen on tietämistä, likimain koulutusta ja sparrausta. Että siinä enemmänkin pyrittäisiin löytämään yhdessä dialoginen suhde toisiin, tavoittamaan kontekstia ja sen mukanaan hetkessä avautuvia mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia. Jossa esteettisyys voisi olla säie ihmisten ja asioiden välillä.

– Juha Kilpiä