Materiaali

Nimestä minut tunnet – kirja

12.6.2017

Nimestä minut tunnet -kirja kertoo siitä, mitä on transsukupuolisena tavoitella olemassa oloa omana itsenään ja mitä inhimilliseen elämään liittyviä teemoja tavoittelussaan ihmiset kohtaavat. Ne kuuluvat meille jokaiselle ainutlaatuisena elämän ja olemassaolon pohdintaan liittyvinä, inhimillistä elämää värittävinä kysymyksinä. Niitä tulisikin lähestyä sellaisina sen sijaan, että niistä rakennettaisiin marginalisoivia diagnooseja ja katsantoja. Olemme ihmisyydessä yhtä ja sen kautta meillä on mahdollisuus nähdä ihmiset – voimme valita rajapinnaksi toistemme välille vierauden kokemuksen sijasta ihmisyydestä nousevan tuntemisen.

Kirja on kirjoitettu sekä ihmisten hyvinvoinnin parissa työskenteleville ammattilaisille että ihmisille, joiden arjessa transsukupuolisuus on todellista omakohtaisuuden tai suhteiden kautta. Kirjassa haetaan sensitiivistä suhdetta itseen ja toisiin, inhimillistä kohtaamista.

Kirjan kirjoittaja, Juha Kilpiä, on seksuaalipedagogi, kouluttaja, ryhmänohjaaja ja työnohjaaja. Hän on ohjannut kymmenen vuotta transmiesten ryhmiä, kolme vuotta intersukupuolisten ihmisten vertaisryhmää sekä kouluttaa ja työnohjaa seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden teemoista sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia.

Kirjan hinta on 12 € (sis. alv 10 % ja postikulut).

Nimi (pakollinen)

Osoite (pakollinen)

Postinumero (pakollinen)

Paikkakunta(pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Laskutusosoite (Jos eri kuin toimitusosoite)

Tilauksen määrä: