Koulutus

Sosiaalisten tilanteiden pelko – 2.10.2017

12.6.2017

Asiantuntijaluennoitsija
Joonas Koskinen, valmistuu viestinnän maisteriksi syksyllä 2017. Hän on perehtynyt aiheeseen jo kymmenen vuoden ajan, tutustuen sekä teoreettisiin selitysmalleihin, että erilaisiin hoitomuotoihin.

Sosiaalisella ahdistuksella tarkoitetaan jatkuvaa pelkoa sellaisia tilanteita kohtaan, joihin liittyy sosiaalista vuorovaikutusta, sosiaalista suoriutumista vaativaa toimintaa tai mahdollisuus joutua toisten tarkkailun kohteeksi. Sosiaalisten tilanteiden pelko (sosiaalinen fobia) määritellään mielenterveyden häiriöksi, jossa sosiaalinen ahdistus rajoittaa merkittävästi henkilön elämää. Lähes jokaisella on kokemusta sosiaalisesta jännittämisestä ja ujoudesta. Sosiaalinen ahdistus on pohjimmiltaan samaa ilmiötä, mutta sen voimakkuus vaikuttaa merkittävästi henkilön elämään.

Sosiaalisten tilanteiden pelko on kaikkein yleisin ahdistushäiriö ja kolmanneksi yleisin mielenterveyden häiriöksi luokiteltava ilmiö masennuksen ja alkoholismin jälkeen. Tästä huolimatta se on jäänyt pääasiassa huomiotta aina viime vuosituhannen loppuun saakka. 2000 – luvulla huomion tarve on tunnistettu ja siihen on pyritty vastaamaan, koska seuraukset ovat yhteiskunnallisellakin tasolla huomattavat.

Luennolla esitellään aluksi yksi tärkeimmistä sosiaalisen ahdistuksen kokemusta kuvaavista malleista, johon on viitattu 2102 tutkimusartikkelissa. Tämän jälkeen kuvaa täydennetään tuoreemmilla näkökulmilla, joista viimeisenä esitellään interpersonaalinen lähestymistapa sosiaaliseen ahdistukseen. Lähestymistapa kyseenalaistaa sosiaalisen ahdistuksen määrittelyn entiteettinä eli itsenäisenä kokonaisuutena ja vie huomion yksilöä ympäröivään vuorovaikutussuhteiden verkostoon. Lopuksi sanotaan muutama sana hoitomuodoista.

Dialoginen työskentely
Juha Kilpiä, työnohjaaja, kouluttaja, Aktuaali koulutuspalvelut

Koulutusiltapäivät rakentuvat kahdesta toisiinsa liittyvästä osiosta – tunnin mittaisesta asiantuntijaluennosta ja sitä seuraavasta dialogisesta työskentelystä, jossa pysähdymme vähintään kahden kysymyksen äärelle: miten tämä tieto liittyy työhöni ja miten sen tulisi siihen vaikuttaa.

Koulutus toteutetaan 2.10. klo 13 – 16 Balderin salissa, Aleksanterinkatu 12, Helsinki.
Koulutusiltapäivän hinta on 60 € (sis. alv 24 %).

Koulutusiltapäivä on suunnattu ihmisten hyvinvoinnin edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalalla.

Koulutuspaikan voit ostaa tästä

Lisätietoa voi kysyä tästä