Kirjat

Aktuaali koulutuspalvelu on kustantanut kaksi kirjaa.

Kontekstin taju – karttakirja voimavarakeskeiseen ryhmän ohjaamiseen (Juha Kilpiä, 2022)

“Ryhmän ohjaaminen on tavoitteellista, aktiivista, dialogista, osallisuudesta ja vertaisuudesta voimaa ammentavaa ammatillista tapaa toimia ryhmän ja sen yksilöiden hyväksi ymmärtäen kontekstin mukanaan tuomat vaateet.”

Voimavarakeskeinen ryhmän ohjaaminen on paljon enemmän kuin ennalta opeteltujen sääntöjen tai kerta toisensa perään toistuvien faktojen mekaanista noudattamista. Se on aktiivista ja luovaa toimintaa sekä kontekstin ymmärryksen tavoittelua. Se on aina kytköksissä ohjaajan ja ryhmäläisten arvoihin, ihmiskäsitykseen ja maailmankatsomukseen.

Kirjassa luodaan tarinaa ryhmien ohjaamisesta ainutlaatuisissa hetkissä, ainutlaatuisten ihmisten kanssa, ainutlaatuisessa tilanteessa, jossa sanat eivät automaattisesti yhdistä meitä, mutta ovat parhaassa tapauksessa siltoja toistemme luokse ja mahdollisuus tavoittaa ymmärrystä itsestä, toisista ja elämästä, mikäli niin haluamme ja näemme mielenkiintoa.

Kirja kutsuu matkalle tutkimaan omaa tapaa toimia voimavarakeskeisenä ryhmän ohjaajana sekä löytämään siitä tavasta ne ulottuvuudet, joista voi ohjaajana innostua, voimaantua ja kokea työssä merkityksellisyyttä. Lisätietoa kirjasta löydät täältä.

Kirjan voit tilata täältä.


Nimestä minut tunnet (Juha Kilpiä, 2015)

Nimestä minut tunnet -kirja kertoo siitä, mitä on transsukupuolisena tavoitella olemassa oloa omana itsenään ja mitä inhimilliseen elämään liittyviä teemoja tavoittelussaan ihmiset kohtaavat. Ne kuuluvat meille jokaiselle ainutlaatuisena elämän ja olemassaolon pohdintaan liittyvinä, inhimillistä elämää värittävinä kysymyksinä. Niitä tulisikin lähestyä sellaisina sen sijaan, että niistä rakennettaisiin marginalisoivia diagnooseja ja katsantoja. Olemme ihmisyydessä yhtä ja sen kautta meillä on mahdollisuus nähdä ihmiset – voimme valita rajapinnaksi toistemme välille vierauden kokemuksen sijasta ihmisyydestä nousevan tuntemisen.

Kirja on kirjoitettu sekä ihmisten hyvinvoinnin parissa työskenteleville ammattilaisille että ihmisille, joiden arjessa transsukupuolisuus on todellista omakohtaisuuden tai suhteiden kautta. Kirjassa haetaan sensitiivistä suhdetta itseen ja toisiin, inhimillistä kohtaamista.

Kirjan pääset tilaamaan täältä.