Kontekstin taju

Aktuaali koulutuspalvelu julkaisi marraskuun 1. päivänä 2022 Juha Kilpiän kirjoittaman kirjan Kontekstin taju – karttakirja voimavarakeskeiseen ryhmän ohjaamiseen.

Ryhmän ohjaaminen on tavoitteellista, aktiivista, dialogista, osallisuudesta ja vertaisuudesta voimaa ammentavaa ammatillista tapaa toimia ryhmän ja sen yksilöiden hyväksi ymmärtäen kontekstin mukanaan tuomat vaateet.

Kirja kutsuu matkalle tutkimaan omaa tapaa toimia voimavarakeskeisenä ryhmän ohjaajana sekä löytämään siitä tavasta ne ulottuvuudet, joista voi ohjaajana innostua, voimaantua ja kokea työssä merkityksellisyyttä.

Kirjassa luodaan tarinaa ryhmien ohjaamisesta ainutlaatuisissa hetkissä, ainutlaatuisten ihmisten kanssa, ainutlaatuisissa tilanteissa, joissa sanat eivät automaattisesti yhdistä meitä, mutta ovat parhaassa tapauksessa siltoja toistemme luokse, mikäli niin haluamme ja näemme mielenkiintoa.

Kirjan ensimmäisessä luvussa kirjoitan ajatuksia ryhmän ohjaajasta ja siitä, mistä kaikesta ajattelen hänen rakentuvan. Kirjoitan ikään kuin siitä henkilöstä, joka karttakirjalla suunnistaa, ja hänen olomuodostaan.

Toisessa luvussa avaan voimavarakeskeistä viitekehystä. Tämä luku toimii pohjana kaikelle muulle ja toivottavasti saattaa meidät enemmän samalle kartalle kirjan seuraavia lukuja ajatellen.

Kolmannessa luvussa kirjoitan ohjaajuuden arvoista ja ihmiskäsityksestä. Pysähdymme sen äärelle, mikä meidät ohjaajina saa matkalle, mitä pidämme matkalla lähtiessä ja siellä ollessa tärkeänä, ja kenen sekä minkälaisten ihmisten kanssa ajattelemme matkaa tekevämme.

Neljännessä luvussa kirjoitan ryhmän ohjaamisesta keskittyen pääasiassa suljettuihin ajallisesti rajattuihin ryhmiin, vaikka moni asia toki ilmiönä näyttäytyy myös avoimissa ryhmissä. Keskitymme matkan tekoon sekä siihen, miten sitä tehtäisiin niin, että matkaseuralaisemme, ryhmäläiset, hyötyisivät siitä mahdollisimman paljon.

Viidennessä luvussa kirjoitan siitä, mitä erityistä matkan teko vaatii silloin, kun matka ei lopukaan sovitusti vaan jatkuu vuosia ja me saatamme olla vain osan matkaa ryhmän mukana. Katsastamme avoimien toistaiseksi jatkuvien ryhmien matkaa kartalla.

Kuudennessa luvussa kirjoitan matkan teon haasteista sekä niiden äärellä olemisesta. Mitä ryhmän ohjaaminen on silloin, kun maastot tai matkaseuralaiset haastavat meitä tai toisia.

Seitsemännessä luvussa keskityn katselemaan maisemia, pohtimaan matkanteon mielekkyyttä sekä kirjoittamaan siitä, mitä kaikkea matkan tekeminen mielestäni on. Mitä ryhmän ohjaamisen maailmaan kuuluu, minkälaisiin maisemiin ja ajatuksiin ajattelen sen liittyvän. Minkä äärellä ajattelen ryhmän ohjaajan olevan matkaa tehtäessä.

Kahdeksannessa luvussa katselen vanhoja kuvia matkoilta sekä kerron joistakin kuvista tarinoita. Kirjoitan joistain minulle rakkaista maisemista, siitä miten ryhmää ohjatessa olen joissain tilanteissa toiminut ja jotain harjoitetta soveltanut. Kirjoitan siitä, miten soveltaminen on ainut tapa toimia ryhmän ohjaajana, jos aikoo matkaa tehdä toisten kanssa heidät kokonaisina ja ainutlaatuisina mukaan haluten.

Ja viimeisessä yhdeksännessä luvussa kirjoitan, mitä olen tältä kirjoittamisen matkalta yli neljän vuoden ajalta oppinut, mikä on kirjaa kirjoittaessa ohentunut ja mikä vahvistunut. Sillä aivan varmasti kirjoittaisin ensi vuonna erilaisen karttakirjan.