Nimestä minut tunnet – kirja

Nimestä minut tunnet -kirja kertoo siitä, mitä on transsukupuolisena tavoitella olemassa oloa omana itsenään ja mitä inhimilliseen elämään liittyviä teemoja tavoittelussaan ihmiset kohtaavat. Ne kuuluvat meille jokaiselle ainutlaatuisena elämän ja olemassaolon pohdintaan liittyvinä, inhimillistä elämää värittävinä kysymyksinä. Niitä tulisikin lähestyä sellaisina sen sijaan, että niistä rakennettaisiin marginalisoivia diagnooseja ja katsantoja. Olemme ihmisyydessä yhtä ja sen kautta meillä on mahdollisuus nähdä ihmiset – voimme valita rajapinnaksi toistemme välille vierauden kokemuksen sijasta ihmisyydestä nousevan tuntemisen.

Kirja on kirjoitettu sekä ihmisten hyvinvoinnin parissa työskenteleville ammattilaisille että ihmisille, joiden arjessa transsukupuolisuus on todellista omakohtaisuuden tai suhteiden kautta. Kirjassa haetaan sensitiivistä suhdetta itseen ja toisiin, inhimillistä kohtaamista.

Kirjan kirjoittaja, Juha Kilpiä, on seksuaalipedagogi, kouluttaja, ryhmänohjaaja ja työnohjaaja. Hän on ohjannut kymmenen vuotta transmiesten ryhmiä, sekä kouluttaa ja työnohjaa myös seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden teemoista sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan opiskelijoita sekä ammattilaisia.

Kirjatilaus

Nimestä minut tunnet – kirjan hinta on 10 € (sis. alv 10 %) + mahdolliset postikulut. Kirjan voit tilata tästä. Aktuaali postittaa kirjan muutaman päivän sisällä tilauksesta.